Monday, Nov 29, 2021
engineered enzymes for better healthcare

Fenyloketonuria (PKU) to efekt niedoboru enzymu powodujący zaburzenia metabolizmu aminokwasu fenyloalaniny, jaki występuje z częstotliwością 1 na 15 tys. urodzeń (1 na 4500 w Irlandii). Choroba może powodować upośledzenie umysłowe i ruchowe, słaby wzrost oraz napady padaczki. Przy wczesnym wykryciu i właściwej diecie wzrost i rozwój niemowląt z fenyloketonurią powinny być w normie.

Dane produktu

amino-acid-disorders-productZaburzenia metabolizmu aminokwasów


PKU

Fenyloketonuria

MSUD

Choroba syropu klonowego

HCY

Homocystynuria

TYR-I

Tyrozynemia typu I

Language Selection

Search