Tuesday, Jun 25, 2019
engineered enzymes for better healthcare

Wysoce nowatorski produkt diagnostyczny Enzolve Technologies o nazwie NeoScreenPak to zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku siedmiu z jedenastu najczęściej wykrywanych chorób genetycznych. Badania przeprowadzane będą metodą jednej prostej platformy mogącej zastąpić szereg zróżnicowanych i często skomplikowanych technologii stosowanych obecnie na świecie do wykrywania tego typu wad i schorzeń. 

Więcej informacji

 

 

Language Selection

Search

Latest News

Newborn Screening - First Steps into the marketplace
Irish technology to enable metabolic disorder screening among newborns in the developing world and remote locations... Read full article on the web Technology…

Read more...

Screen your baby’s health
Enzolve Technologies recently launched a novel newborn screening test for Phenylketonuria (PKU), an inherited metabolic disorder that results in severe mental…

Read more...

UCD campus company to begin production of newborn screening kits for international markets
Enzolve Technologies has recently secured substantial investment from Enterprise Ireland to allow them to begin immediate production of diagnostic screening kits…

Read more...