Tuesday, Jun 25, 2019
engineered enzymes for better healthcare

NeoScreenPak to pakiet o pojedyńczym formacie, który będzie stosowany do badań przesiewowych w kierunku siedmiu spośród jedenastu najczęściej wykrywanych zaburzeń występujących u noworodków.

PKU

Fenyloketonuria

Dane produktu

MSUD

Choroba syropu klonowego

Dane produktu

HCY

Homocystynuria

Dane produktu

TYR-I

Tyrozynemia typu I

Dane produktu

GAL

Galaktozemia

Dane produktu

G6PD

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Dane produktu

BIO

Niedobór biotynidazy

Dane produktu

Jednoetapowe badania Enzolve są szybsze, bardziej miarodajne, wygodniejsze oraz efektywniejsze pod względem kosztów od badań aktualnie dostępnych na rynku.

Technologia

Zalety

W przygotowaniu

Language Selection

Search

Latest News

Newborn Screening - First Steps into the marketplace
Irish technology to enable metabolic disorder screening among newborns in the developing world and remote locations... Read full article on the web Technology…

Read more...

Screen your baby’s health
Enzolve Technologies recently launched a novel newborn screening test for Phenylketonuria (PKU), an inherited metabolic disorder that results in severe mental…

Read more...

UCD campus company to begin production of newborn screening kits for international markets
Enzolve Technologies has recently secured substantial investment from Enterprise Ireland to allow them to begin immediate production of diagnostic screening kits…

Read more...