Friday, Mar 31, 2023
engineered enzymes for better healthcare

science-behind-research-and-development-200-smallTechnologia

Metodologia NeoScreenPak opiera się na wysoce zaawansowanych, stałych enzymach opracowanych w University College Dublin, na które Enzolve Technologies posiada wyłączność. Enzymy te pozwalają na jednoetapową analizę kolorymetryczną każdego z metabolitów badanych w próbie krwi w sposób szybki, prosty, dokładny i możliwy do ponownego odtworzenia ilościowego.

 

Technologia

Zalety

W przygotowaniu

 

 

Language Selection

Search